I en knapp halvtime på NRK var det samferdselsdebatt i dag. Høyre var representert med Lene Conradi, som gjorde en glimrende jobb.Debatten foregikk på Asker stasjon. Vi kunne høre tog bråke forbi i bakgrunnen. Det var godt å se, for i fjor var det ingen selvfølge å se tog passere i tide ved den perrongen.

Samferdselspolitikk engasjerer mennesker i hele landet. Utfordringene er mange og krever nye løsninger. Det virker som om samferdselsministeren er fornøyd med dagens satsing. Det er ikke vi. Vi må satse mer penger på vei og kollektivløsninger, men samtidig må vi være nytenkende og jobbe smartere. Et mer effektivt planleggingssystem, nye finansieringsformer og bruk av OPS er nøkkelen til raskere utbygging.

Høyre vil ha 3-5 nye veiprosjekter og 1 jernbaneprosjekt igangsatt årlig i samarbeid med private aktører.Dette er den type nye løsninger, der vi samarbeider med alle gode krefter for å realisere prosjektene raskere, men som de rødgrønne har gjort det til sitt mål å sette en stopper for – selv om vi vet at det fungerer.

Det var en debatt med mange lokale saker oppe, og dette er jo et lokalvalg. Men samferdsel er viktig i hele landet - med forskjellige utfordringer. Vi fikk her illustrert utfordringene i Oslo-området. Langs Vestlandet handler det om andre ting, som bedre fergetilbud, rassikring og en fergefri kyststamvei. Det handler om å bygge attraktive bo og arbeidsmarkedsregioner som kan konkurrere om de flinkeste folkene.

Med fem politikere, én gjest og én programleder, sier det seg selv at slike debatter fort er over. Nå skal vi bruke resten av valgkampen på å få frem resten av Høyres samferdselspolitikk. Er du engasjert i samferdsel, bør du være engasjert i Høyre. Vi har løsningene!