– For oss har det hele tiden vært avgjørende å finne en løsning som bedre ivaretar kvinnen enn det som er dagens situasjon, sier helsepolitisk talsperson i Høyre Tone W. Trøen. Nå jobber helseministeren med å finne en ny løsning - en løsning som er bedre for kvinner enn dagens situasjon, i samråd med Legeforeningen og Krf. Kvinners rett til abort er det viktigste og den skal ikke rokkes ved.

– Dette er en klok avgjørelse av helseministeren. Hensynet til kvinner og hvordan de blir rammet av dagens praksis var bakgrunnen for det opprinnelige forslaget og vi er glad for at det hensynet fortsatt skal være det viktigste sier Trøen, som har reagert på den manglende åpenheten omkring hvilke leger som har reservert seg tidligere.

Kvinner skal ha mange veier inn i hjelpeaparatet og mye har blitt belyst i debatten.Muligheten for å henvende seg direkte til sykehusets poliklinikk, at man kan få bistand hos helsesøster og helsestasjon for ungdom og så videre.

– Reelle demokratiske prosesser og åpne høringer kan være tøffe når det stormer, men jeg er glad for at vi har en regjering som er opptatt av å lytte og tar innspill på alvor.