Høyre ber Regjeringen endrer loven om motorferdsel i utmark slik at hver enkelt kommune får større frihet til å håndheve regelverket.


- Høyre mener at kommunene må få større myndighet til å tillate snøscooterkjøring, basert på de gode erfaringene fra forsøksprosjektene. Kommunene bør selv klare å ta nødvendig hensyn til natur og dyreliv som trenger beskyttelse. Det må kunne kombineres med nyttetransport og turisme, sier Linda C. Hofstad Helleland.

- Regjeringen har varslet at de vil komme med en sak til Stortinget. Høyre krever at de forkaster forslaget fra Direktoratet for Naturforvaltning, og at de myker opp dagens lovgiving, avslutter Helleland.