Hun vil få full støtte fra Høyre både med hensyn til å redusere antall statlige handlingsplaner, å gjøre regelverket enklere og å stille krav til lederkompetanse i skolen.

- Nå gjenstår det å se om Halvorsen følger opp med handling, og ikke kommer med forslag til nye utredninger. Vi vet nå mer enn nok om situasjonen, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Tidsfrister
Høyre mener Halvorsen må sette tidsfrister for seg selv.

- Fra høsten 2011 må lærerne oppleve en merkbar endring i sin jobbhverdag, med mer tid til det de er best til; å undervise, uttaler Aspaker.

Flere lærere, men ikke mer undervisning
- Halvorsen sier hun vil ha flere lærere pr elev, men faktum er at de siste fem årene er antall årsverk til undervisningsformål økt med under 5 %. Til sammenligning er årsverk til andre formål økt med over 40 %!

Tallene for inneværende skoleår er ikke stort bedre. I følge Utdanningsdirektoratet vil bare 17 pst. av nye årsverk gå til undervisning. Dette bekrefter problemet, og Høyre mener det er nødvendig med strakstiltak for å frigjøre lærertid til elevene og begrense rapporteringskravene i skolen. Lærere vil undervise, ikke være byråkrater.