Leder i Skolens landsforbund, Stein Grøtting, påstår at Høyre vil senke teorikravene innen yrkesfaglig opplæring (innlegg 17.02). Det er ikke riktig. En kompetent rørlegger eller forskalingssnekker trenger langt mer teori i dag enn for 20 år siden. Men den kommende rørleggeren og forskalingssnekkeren trenger teori tilpasset det faget han skal lære seg, og mer av teorien må knyttes direkte sammen med praksisundervisningen. Vi må bryte opp dagens struktur for å få til det.

Mange mener vi må gjøre noe med yrkesfagopplæring på grunn av høyt frafall. Jeg mener vi må ha et løft for yrkesfagene fordi en fagutdanning må anerkjennes som et likeverdig og fullgodt alternativ til studiekompetanse. Norge trenger massevis av kvalifiserte fagfolk de neste tiårene. Da må vi ikke fortelle dagens unge at veien til lykke går via høyere studier.

En bilmekaniker trenger ikke mindre engelsk, mindre norsk eller mindre matematikk. Men engelskpensumet og matematikken må reelt tilpasses det eleven vil få bruk for. Høyre vil ha egne, skreddersydde læreplaner for yrkesfagene i den videregående skolen. Innholdet og undervisningen i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag skal knyttes direkte opp til det aktuelle studieprogrammet.

Vi trenger også flere opplæringsløp ved siden av det tradisjonelle løpet med to år i skole og to år i bedrift. Praksisbrev er en god ordning. Elevene dokumenterer at de har begrenset kompetanse i et fag, men det kan utvides til fullt fagbrev senere. Poenget er at praksisen kommer først og på det tidspunktet elevene er mest utsatt for å gå lei. Vi trenger flere opplæringsprogrammer i bedrift/virksomhet og skole på arbeidsplass. Høyre åpne for at bransjene selv kan tilby opplæringsløp enten alene eller i et samarbeid med den offentlige skolen.

I Yrkesfagløftet har vi foreslått flere veier til studiekompetanse, blant annet at voksne skal gis tilbud om studieforberedende påbygningskurs uten øvre aldersgrense. Men hensynet til høyere studier må ikke styre innholdet i yrkesfagene. Høyre vil la yrkesfag være yrkesfag!