Kort fortalt

  • Regjeringens strategi «Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere» er inne i sitt andre år.
  • I fjor var bare drøye 1500 av plassene fylt opp, og heller ikke i år nås målet.
  • Det er beregnet at hver enkelt plass koster 300.000 kroner pr. lærer.
  • I dag betaler staten 40 prosent av regningen, kommunene 40 prosent, og lærerne finansierer selv den siste 20 prosenten.
  • Høyre vil øke statens bidrag til 60 prosent.

Regjeringens mål er at inntil 2500 lærere årlig tar videreutdanning. Nå viser det seg at kommunene ikke har råd til å sende dem på kurs.

– Det er fortvilende fordi kompetanseheving blant lærere er blant de viktigste investeringene vi kan gjøre. Derfor foreslår vi å bevilge 150 millioner kroner på revidert statsbudsjett slik at vi ikke sakker akterut i forhold tilambisjonene, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne til Aftenposten.

Skole er én av de viktigste sakene for alle partier innmot høstens kommunevalg.

- Høyre vil ikke sitte stille å se på at Regjeringens egen satsing ikke gjennomføres fordi Kommune-Norge allerede sliter med stramme budsjetter, understreker Aspaker.

– Hittil har kostnadsnøkkelen vært at kommunene og statenhar betalt 40 prosent av regningen, mens den enkelte lærer har bidratt med 20 prosent. Fremover bør staten bidra med 60 prosent av regningen. Da står ikke kommuneøkonomien i veien for at norske lærere skal bli bedre til å undervise, få hevet kompetansen, få faglig påfyll og ny motivasjon, sier Elisabeth Aspaker.

Les hele saken på Afteposten.no