Læreren er sjefen i klasserommet, og må gis den tillit og respekt som trengs for å kunne styre klasserommet på en god måte.

- Dette er ønsket av de som jobber i skolen, mange lærere og rektorer opplever at de ikke har de verktøyene som er nødvendige for å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene. Det rydder vi opp i nå, sier Røe Isaksen til VG (14. august 2014).

Fravær, forsentkomming og utenomfaglig PC- og mobilbruk er over tid blitt et økende problem ved mange skoler, men det har vært uklart spesielt for lærerne hvilke sanksjoner de kan bruke for å motarbeide dette.

- Gode læringsmiljø er helt avgjørende. Det skal ikke være tvil – hverken hos elever, lærere eller skoleledere – om hvilke følger forsentkomming eller uro i klassen skal få. Tiltakene jeg nå oppfordrer til vil sørge for å at vi får gode læringsmiljø i klasserommet, avslutter Røe Isaksen.

Dette er noen av tiltakene kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer skolene til å bruke, så lenge de først fastsetter det i den enkelte skoles ordensreglement:

  • Læreren kan låse døren til klasserommet og kreve at elever som kommer for sent må melde seg til administrasjonen for å forklare
  • Læreren kan pålegge elever som lager uro og bråker både bortvisning og gjensitting. Gjensitting må ha et fornuftig innhold, som for eksempel ekstraoppgaver.
  • Læreren kan inndra mobiler og PC-er dersom elever ikke følger pålegg om å legge slike bort
  • Skolen kan om de ønsker det fastsette at alle mobiler skal leveres inn ved skoledagens start, og returneres til elevene på slutten av dagen
  • Skolene skal fra neste skoleår igjen kunne sett et tak for udokumentert fravær før det blir umulig å gi karakter. Den forrige regjeringen fjernet adgangen til dette.