Lederen av utdanningskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide fra Høyre fulgte opp Hjetlands innledning med å snakke om behovet for og viktigheten av kompetente, faglig dyktige lærere og ramset opp de viktigste områdene for Høyre, kunnskap, krav og kvalitet.

Hun presenterte noen forslag på hvordan Høyre vil jobbe for å styrke lærernes kompetanse for å sikre gode, kunnskapsrike og motiverte lærere.

  • Strengere opptakskrav for lærerstudenter er viktig fordi større krav til studentene har ført til mer motivere og faglig dyktige studenter og etter hvert bedre lærere.
  • Innføre en turnus eller praksis ordning etter lærerskolen på ett år for å gi studentene mer faglig og personlig trygghet før de går ut som lærere.
  • Det skal stilles sterkere krav til faglig fordypning og trinnvis spesialisering hos lærerne. Skal du undervise i matte må du ha tatt matte på lærerskolen.
  • Jobbe for en mer systematisk oppfølging av etter- og videreutdanning av lærerne. Rapporter viser at pengene til etter- og videreutdanning ikke alltid når frem til lærerne. Her er det store forskjeller fra kommune til kommune. Høyre vil jobbe for at lærerne får den etter og videreutdanningen de trenger for å kunne gi en god faglig undervisning. Et mulig tiltak kan her være å innføre ett semester med obligatorisk etter- og videreutdanning for lærere hvert tiende år, dette bør være en plikt og en rett for lærerne.

I den videre debatten kom det mange gode innspill.

’Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i læringen på alle nivåer’ var Inge Lønnings klareste innspill og fulgte opp med å minne om et sitat av Gudmund Hernes om at økt fokus på prestasjoner kunne føre til prestasjonsangst, men det kunne også føre til prestasjoner.

Olemic Thommesen tok opp situasjonen i barnehagene. ’I tider med en historisk stor satsning på barnehager er det lite fokus på innhold på barns premisser og kvalitet i barnehagene, noe Hjetland var enig med han i.

'En kunnskapsskole med høye ambisjoner for alle elever' og >ingen elev blir hengende ette> ble av Høyres nestleder Jan Tore Sanner trukket frem som et eksempel på hvordan Utdanningsforbundet har vært med på å påvirke Høyres skolepolitikk.

En tydelig fornøyd Helga Hjetland oppsummerte debatten og sa sin avslutning at ’underveis i debatten vurderte jeg om jeg kanskje skulle stemme Høyre neste gang, det er sagt så mye bra her. Ikke minst når jeg, Inge Lønning og Høyre er enig i at Læreren er den viktigste faktoren for utdanning og opplæring.’