Lærerne slutter opp om videreutdanningstilbudet i skolen fordi vi har økt kapasiteten budsjettet. Vi etablerte en stipendordning og staten tar nå også en større del av regningen. Nå er det opp til kommunene å følge opp og innvilge lærernes søknader. Mange kommuner gjør allerede en formidabel innsats – og jeg håper enda flere blir med på lærerløftet, oppfordrer Solberg.

I lang tid har de fleste politikere snakket varmt om å satse på lærerne våre. Alle har vært enige om at lærerne er viktigst for læring i skolen, det støttes også av forskningen. Men det holder ikke å bare snakke om hva som er viktigst. Man må også gjøre det som er viktigst, sier Solberg

Vår visjon handler om å sette hvert enkelt menneske i stand til å realisere sine evner og drømmer, helt uavhengig av sosial bakgrunn. Kunnskap er ikke bare viktig for den enkeltes fremtid. Kunnskap er også viktig for Norges fremtid. Kunnskap er fremtidens olje for Norge. Hvis vi skal realisere kunnskapssamfunnet, så må vi starte med det viktigste, nemlig skolen, avslutter Solberg.

I 2013 kom det til sammen 3990 søknader fra lærere og 718 søknader kom innen fagene matematikk og naturfag. For 2014 har det kommet inn 7007 søknader. Det tilsvarer en økning på mer enn 75 prosent på ett år. Innen matematikk og naturfag har det kommet 2820 søknader. Det er en økning, hvis jeg har regnet riktig, på nesten 300 prosent på ett år, sier Solberg.

Forrige lørdag gikk fristen ut for å søke på videreutdanning innenfor den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet.

Les hele talen her.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.