Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen inviterte i forrige uke seg selv til Losjeplassen Bo- og Servicesenter i Drammen for å kjenne sykehjemshverdagen på kroppen.Lærdommen tar hun med seg til arbeidet i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Hun er selv utdannet sykepleier, men påpeker at mye har endret seg på sykehjem siden hun var student, skriver Drammens Tidende.

- Jeg tror ikke det har gått helt opp for politikerne hva som faktisk kreves av ansatte på et sykehjem, sier Ørmen Johnsen som sikter til at sykehjemmene har nærmet seg sykehus i kompleksitet. Pasientene er så mye dårligere enn da sykepleierstudent Ørmen Johnsen hadde praksis på et sykehjem i Oslo.

På den somatiske langtidsavdelingen med 25 plasser har gjerne pasientene flere diagnoser, og sykdomsbildet endrer seg stadig, skriver Drammens Tidende.

- Jeg fikk litt sykehus-assosiasjoner da jeg kom inn her og var med på morgenrapporten. Det kreves et godt klinisk blikk for å jobbe her, slår stortingsrepresentanten fast.

Les hele saken i Drammens Tidende mandag, eller klikk her.