- Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg unge fiskere. Derfor innfører vi allerede for dette skoleåret en ordning der lærlinger kan ta med seg egne kvoter ut på fiskebåten. Dette vil gjøre det mer attraktivt for rederiene å ta imot lærlinger, samtidig som lærlingen får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker til Nordlys.

Ordningen skal trer i kraft i inneværende skoleår, slik at lærlinger kan ta med seg egen kvote ut på båten når fisket starter opp i 2015. Ifølge Nordlys kan det være snakk om kvoter for fangst av fisk til en førstehåndsverdi på 30.000 kroner per lærling. Det vil også bidra til å gjøre lærlingene mer attraktive på fiskebåter det praktiske tredjeåret i videregående skole.

Les hele saken i Nordlys 8. september 2014.