Erna Solberg kritiserer Regjeringen for ikke å ha ta tak i en åpenbar grunn til at så mange elever dropper ut før fullført videregående skole.

- Regjeringen vil lovfeste retten til lærlingplass. En god intensjon, men et dårlig tiltak. En rett gitt til elevene, krever at en annen part har en plikt til å innfri retten. Åpålegge bedrifter en slik plikt vil ikke la seg gjennomføre.

Høyre vil heller invitere til en samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet for å få langt flere lærlingplasser i alle landets fylker. I kontrakten ligger det å:

• Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger
• Øke lærlingtilskuddet mot at partene forplikter seg til å lage måltall for flere læreplasser i ulike næringer
• Ta inn langt flere lærlinger i statlige virksomheter og lage forpliktende måltall for statens egne virksomheter
• Fremskynde arbeidet med å tegne lærekontrakter, slik at lærekandidaten får større forutsigbarhet og kan starte i august

- Dersom vi ikke gjør noe nå, vet vi at veldig mange av disse ungdommene kommer til å bli avhengige av sosialhjelp og uføretrygd før de fyller 25 år, sier Erna Solberg.