Rammevilkårene for bedriftene og hverdagssliterne i næringslivet ble selvfølgelig tema. Men det var også stor enighet om at innovasjon krever så mye mer, og at kultur for og stolthet over innovasjon, er veldig viktig. Vi må lære ungene våre om å starte egen bedrift i skolen, og vi må lære av gründerkulturen i Rogaland og i Møre og Romsdal.

Møtet ble oppsummert av Henning Warloe, leder av Høyres Innovasjonsutvalg, som kunne konstantere at flere av de ønskede tiltakene allerede er etablert høyrepolitikk. Samtidig kunne Warloe fortelle at partiet i løpet av den nærmeste fremtid vil fremlegge et eget forslag til en helhetlig innovasjonspolitikk. Debatten ble ledet av Leif Frode Onarheim, som var glad for å se at over 100 deltagere møtte opp på morgenkvisten for å høre om innovasjon.