De private barnehagene har vært avgjørende for å nå målet om full barnehagedekning. Høringsutkastet fra regjeringen kan medføre at det blir vanskeligere å drive private barnehager.

- Dette er også et sterkt signal om at regjeringen ikke ønsker likebehandling av kommunale og private barnehager i praksis. Høyre har programfestet at vi vil ha likebehandling, sier Høyres familiepolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland og fortsetter: - Det er særlig et punkt sombekymrer oss. Dette dreier seg omtilbakebetaling av verdier (herunder fra foreldrebetaling) dersom barnehagedriften opphører. Slik vi ser det er dette et grovt inngrep i barnehageeiers rettigheter og et signal om at kommunene skalkunne gjøre det vanskeligere å drive barnehager for private aktører.

Forslaget skaper stort engasjement i barnehagesektoren. Les intervju med Linda Hofstad Helleland hos barnehage.no