Det er langt mellom optimistene på Bella Center i København. Samtidig er det mange som påpeker at ingenting er avgjort før alt er avgjort. De fleste forhandlingene i undergruppene kommer ikke videre i mangel av enighet om de vesentlige prinsippene for en avtale. Men selv om mye kan skje i tolvte time, virker det ikke veldig sannsynlig at man kan enes om noe mer enn symboler og retorikk. Da hjelper det lite at statsleder etter statsleder inntar podiet og understreker viktigheten av handling. FN-systemet er ikke bygget på flerstemmighet, men enstemmighet.

Rekken av celebre talere har vært lang. Arnold Schwarzenegger var her tidligere i uken, for å understreke at regioner, byer og delstater er det som kan og bør gjøre store deler av jobben. Byer står for 80 prosent av verdens utslipp. Derfor har 80 ordførere fra hele verden, blant dem Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland, vært samlet til klimakonferanse for ordførere parallelt med FN-møtet.

Statsledernes innlegg?
Storbritannias prins Charles var her på tirsdag. Han er kjent for et ektefølt miljøengasjement og jobber på bred front for å sette klima- og miljøspørsmål på dagsorden. I hans tale understreket han at våre etterkommere ikke vil spørre hva som ble sagt, men hva som ble gjort i København. Make us proud, var hans budskap til delegatene. Det virker som en vanskelig oppgave.??

I rekken av statsledere som har holdt innlegg, finner vi Venezuelas president Hugo Chavez. Man kan si mye om Hugo Chavez, men å holde tale er han god til. "Hvis klimaet hadde vært en bank, hadde vi reddet det for lenge siden", slo han fast, før han avleverte den sedvanlige kapitalismekritikken med betydelig patos.

Gordon Brown hadde funnet frem de største ordene i ordboken da han avleverte sitt innlegg tidligere i dag. Han advarte mot å la kortsiktige nasjonale interesser skygge for verdens felles interesse i å redde verden og menneskeheten.

Hillary Clinton stilte USA i spissen for et fond på 100 milliarder dollar til klimatilpasningstiltak i fattige land. Det var uklart hvor mange land som skal bidra til fondet. Det er varslet at Barack Obama vil ankomme i morgen, i et forsøk på å bringe partene sammen om en avtale. Når han kan vinne fredsprisen på hva han skal gjøre, er det kanskje greit å begynne med å bidra til at noe blir gjort.

Den eneste vi mangler nå er julenissen. Med snøfallet i natt er i hvert fall landingsbanen på plass.