Lørdag varsler han at det i kommuneproposisjonen vil foreslås prinsippene for en modell for som belønner kommuner som skaper vekst lokalt. Poenget er ikke å belønne gammel næringsstruktur, men vekst i lokal verdiskaping.

Vi vil belønne kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser over hele landet. Hvis Stortinget sier ja, vil vi belønne næringsvennlige kommuner fra 2017, sier Sanner.

I Sundvoldenplattformen er det omtalt at kommunene skal beholde en andel av selskapsskatten, slik det var før 2008. Kommunen får per i dag ingen andel av selskapskatt.

- Kommuner belønnes med skatteinntekter for å legge til rette for boliger og nye innbyggere, men ikke for å legge til rette for arbeidsplasser. Nå gir vi kommunene belønning for å bidra til vekst og verdiskapning, sier Sanner.

Ordningen Sanner varsler vil foreslås i kommuneproposisjonen for 2016 og foreslås med effekt for 2017. Forslaget innebærer at det er vekst i lokal verdiskapning som skal måles og belønnes, ikke eksisterende privat næringsliv. Det betyr at en kommune med svakt lokalt næringsliv og som styrker dette noe, vil belønnes. Samtidig som kommuner med sterkt lokalt næringsliv også må videreutvikle dette for å belønnes.

Les hele talen til Jan Tore Sanner her.