- Det er mye som går bra i Norge. Imidlertid ser vi klare tegn til en sterkere todeling av norsk økonomi, sier finanspolitisk talsmann og nestleder i HøyreJan Tore Sanner og næringspolitisk talsmann i Høyre Svein Flåtten.

De sikter til at mens olje- og gassnæringen opplever gode tider, slitereksportindustrien.

- Dersom vi skal skape trygge arbeidsplasser for fremtiden, er vi avhengig av å løfte frem alle deler av norsk næringsliv. Vi må skape konkurransekraft for de mange bedriftene som sliter i «skyggen av oljen». Norske bedrifter har en tung sekk med særnorske skatter og et høyt kostnadsnivå. I møte med et fallende marked i Europa, skaper det store utfordringer for bedrifter og arbeidsplasser.

Høyre har lenge påpekt at skattelettelser er et viktig vekstfremmende tiltak.

- Regjeringens pakke er slikt sett en innrømmelse av at næringspolitikken har vært ute av kurs. Det er spesielt på to punkter at de rødgrønne gjør en helomvending i retning av Høyres banehalvdel. Skattefunn er en ordning der det blir gitt skattelettelser til selskaper som driver med forskning- og utvikling. Den forrige borgerlige regjeringen innførte denne ordningen, og den har hatt god effekt. Stoltenberg svekket den i 2007, men nå skal den styrkes igjen. Det andre punktet er økte startavskrivninger. Gode regler for avskrivninger gjør det mer attraktivt å investere i nye maskiner til arbeidsplassen og gir et tryggere grunnlag for drift. Dette ble innført av regjeringen i 2009, deretter avskaffet, og blir nå innført igjen. Høyre har unngått vingling, og stått klippefast på ordningen i våre alternative statsbudsjetter de siste årene, sier Sanner og Flåtten.

Høyre vil skape for trygge arbeidsplasser ved å styrke konkurransekraften til norsk næringsliv. Høyre vil i tillegg gå lenger og trappe ned den særnorske formuesskatten som rammer norske arbeidsplasser.

- Konkurransekraft handler imidlertid om mer enn bare skatt. I tillegg til skattelettelser vil vi styrke satsingen på næringsrettet forskning, investere betydelig mer i infrastruktur og gjøre mer for å redusere det særnorske kostnadsnivået. Høyre har nye ideer og bedre løsninger, og vi er klare til å ta dem i bruk, sier Sanner og Flåtten.