En stemme til Høyre, er en stemme til en bedre og mer rettferdig skatte- og avgiftspolitikk.

Høyre vil:

  • ha lavere skatt på arbeid for ALLE, da dette øker både arbeidsinnsats og velferd. Noe som igjen fører til økt vekst og økte skatteinntekter for staten
  • trygge arbeidsplassene og vil derfor senke skattene for bedriftene
  • fjerne den urettferdige arveavgiften som rammer usosialt. I tillegg straffer avgiften familieeide bedrifter, og fører til mange unødvendige nedleggelser
  • at 80.000 personer som i dag betaler toppskatt, skal slippe dette i 2009. Flere vil jobbe mer om de får beholde mer av inntekten. Dette vil igjen føre til bedre økonomi for den enkelte og for samfunnet

Les mer om Høyres skattepolitikk