Høyres lederskole starter opp med første samling allerede i slutten av januar. Formålet med skolen, er at vi skal finne og videreutvikle talenter i Høyre. Det kan like gjerne være et nytt medlem i partiet vårt som noen som har vært med lenge. Høyre har fått mange tusen nye medlemmer bare det siste året, og vi er overbevist om at det er veldig mange fremtidige Høyrepolitikere blant dem.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å søke:

- Vi stiller ingen krav til verv eller hvor lenge søkeren har vært med i partiet. Høyre skal være en arena for meningsutveksling og politisk debatt. Det styrker både kurset og på lengre sikt hele Høyre som parti.

I arbeidsgruppen som har utviklet den nye lederskolen har vi med oss de to tidligere statsrådene, Høyreprofilene Ansgar Gabrielsen og Arne Skauge. De lover alle tre en lederskole som vil være lærerik og utfordrende:

- På lederskolen kan vi love gode foredrag og lærerike oppgaver om politikk, organisasjonsutvikling og ledelse. I tillegg er vårt mål at deltakerne blir bedre kjent med seg selv og sine egenskaper som ledere og forbilder.

Dette er lederskolen:

Lederskolen søker deltakere fra hele landet som ønsker å utfordre seg selv og lære mer om politikk, organisasjonskultur og ledelse. Det stilles ingen krav til politisk erfaring utover at du er medlem i Høyre. Antallet deltakere som blir tatt ut vil være mellom 10 og 15 personer som samles til to samlinger som til sammen utgjør seks hele dager med opplæring.

Egenandelen per deltaker vil være 2500 kroner som også dekker reise i tillegg til to samlinger på til sammen 6 dager. Sjekk gjerne med ditt lokallag eller fylkeslag om de ønsker å dekke deler av egenandelen.

Det forventes at søkere deltar på begge samlingene.

Viktige datoer:

06. desember 2013: Frist for å søke på lederskolen

18. desember 2013: Frist for arbeidsgruppen å velge ut deltakerne

25.-26. januar 2014: Første samling av deltakerne (Kringler Gjestegård)

27. februar - 2. mars 2014: Andre samling av deltakerne (Kringler Gjestegård)

For spørsmål, ta kontakt med Seniorrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon, Hanne Igland på e-post hanne.igland@hoyre.no

Fristen for å søke på lederskolen er 6. desember 2013:

Søknaden sendes til lederskolen@hoyre.no. Det er ikke offentlig hvem som søker.

Søknadsoppgave:

Skriv maks én A4-side hvor du svarer på følgende spørsmål:

Hvorfor skal vi ta deg med på lederskolen 2014?

I tillegg til besvarelsen bes alle søkere legge ved CV og minst en referanse.