Høyres valgkomité har startet sitt arbeid frem mot valgene som skal gjøres på Høyres landsmøte i mai.

- Det er en glede at både Erna Solberg og hennes to nåværende nestledere; Jan Tore Sanner og Bent Høie ønsker gjenvalg, sier valgkomiteens leder Sylvi Graham.

En samlet valgkomite innstiller på gjenvalg av ledertrioen. Utover ledertrioen velger landsmøtet to medlemmer, samt leder av Høyres kvinneforum, til Høyres arbeidsutvalg. I tillegg skal landsmøtet velge fire medlemmer til Høyres sentralstyre.

- Til de øvrige valgene har vi mange gode navn på blokken, og spennende forslag kommer stadig inn. Vi har et luksusproblem og kommer til å få et sterkt arbeidsutvalg og sentralstyre, sier Graham.

Høyres valgkomité skal etter planen avslutte sitt arbeid i mars.