Den forskningspolitiske debatten må dreie seg om hvilke grep vi kan ta for å løfte norsk forskning, hvilke strategier og tiltak vi kan utforme politisk for å løse utfordringer og utnytte muligheter. Samtidig må vi tenke smart og langsiktig, satse på områder der vi har særlige fortrinn, sørge for å posisjonere Norge i det internasjonale forskningssamarbeidet.

Økt forskningsinnsats

I Høyres alternative budsjett for 2012 styrket Høyre flere virkemidler som skal stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet. Vi foreslo å styrke Skattefunn-ordningen og ordningen med Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Dette ble møtt med døve ører av regjeringen.

- Skal vi lykkes med å nå målet om at næringslivets forskningsinnsats skal utgjøre 2 pst av BNP, må vi ganske enkelt ha virkemidler som bidrar til dette. Vi har et stort lerret igjen å bleke før vi når dette målet, og det virker ikke som om regjeringen har tenkt å foreta seg noe, sier Warloe.

Bekymring

I årets budsjettdebatt utalte Forsknings- og høyere utdanningsministeren at hun er meget bekymret over at den private forskningsinnsatsen kun er på 0,7pst av BNP.

- Derfor lurer jeg på hvilke tiltak regjeringen har tenkt å sette i verk for å styrke næringslivets forskningsinnsats, sier han.

Derfor har han stilt en interpellasjon til næringsministeren hvor man spør om han deler Høyres bekymring og hvilke tiltak vil han foreslå.

Min interpellasjon dreier seg om hvor stor den private forskningsinnsatsen er, og viktigere – hvor stor den bør være – i Norge, og hvordan vi kan komme dit, avslutter Warloe.

Her kan du lese hele interpellasjonen.