Strekningene Høyre ønsker å prioritere fremover er riksvei 7 Sokna-Ørgenvika, E16 Bærum-Hønefoss, E18 Vestkorridoren, E39 Os-Bergen og E18 Momarken-Melleby.

Høyre tar nye grep for å øke veibyggingen i landet. Offentlig-privat samarbeid er en metode som gjør at vi kan bygge veier dobbelt så raskt. Regjeringens private allergi gjør at veibyggingen i landet går tregt og at du må stå unødvendig mye i kø.

- En mer alvorlig konsekvens av dårlige veistandarder er at trafikksikkerheten har blitt forverret. I 2008 mistet 236 personer livet på norske veier. Høyre vil ha fortgang i utbyggingen for å bremse denne forferdelige utviklingen. For å få til det trengs det både mer penger og smarte løsninger som OPS. Høyre har begge deler, sier samferdselspolitisk talsmann Trond Helleland.

- Høyre og samarbeidspartiene Venstre og KrF klarte i forrige regjeringsperiode å få mer vei for pengene enn de rødgrønne klarer nå. Med den sittende regjeringen har det også blitt mindre vedlikehold av veiene. Disse påminnelsene er såre punkter, og samferdselsminister Liv Signe Navarsete får problemer med temperamentet når fakta kommer fra stortingets talerstol. Det er ikke hyggelig å bli konfrontert med ubehagelige sannheter.

En milliard ekstra til veibygging og vedlikeholdsfond på 40 milliarder
- Høyre foreslår å bruke en milliard kroner mer enn Regjeringen til veibygging neste år. Dessuten vil vi ha et vedlikeholdsfond for vei og jernbane på 40 milliarder, som vil gi 2 milliarder kroner årlig til vedlikehold. Dette vil gjøre smale, svingete og trafikkfarlige veistrekninger til moderne og mer trafikksikre veier, og mange nedkjørte asfaltstriper og slitne togskinner vil kunne utbedres. Hele landet vil nyte godt av Høyres milliardsatsing, sier Hellaland.

- Problemet til Jens Stoltenberg, slik jeg ser det, er at han leder et parti og en regjering som av ideologiske grunner har vanskeligheter med å overlate ansvar til private firmaer, spesielt hvis disse firmaene kan tjene penger på kontrakten. I Høyre synes vi det er gledelig at selskaper klarer å tjene penger dersom Staten samtidig har inngått en gunstig avtale.

Offentlig Privat Samarbeid - OPS
Tidligere vegdirektør Olav Søfteland har oppsummert fordelene ved Offentlig Privat Samarbeid - OPS godt: "I OPS-kontraktene overlater vi mye ansvar og risiko til privat sektor ved gjennomføringen av prosjektet.

- Men vi gir også stor frihet til å løse oppgavene. Slik skal vi gi rom for å utnytte kompetanse, erfaring og kreativitet i privat sektor. Når OPS-selskapet også får ansvar for vegen i 25 år framover, har vi en ekstra sikkerhet for at de anstrenger seg for å gjøre godt arbeid!", sier Trond Helleland.

- Da Høyre satt i regjering fra 2001 til 2005 igangsatte vi tre store OPS-prosjekter. E39 mellom Klett og Bårdshaug i Sør-Trøndelag er en 22 km lang strekning med syv tunneler, fire store broer i tillegg til kollektivterminaler, lokalvei og gang- og sykkelvei. Kontrakten var i 2003 den største enkeltkontrakten på veibygging i Norge noensinne.

- Bilistene på nye E39 mellom Klett og Bårdshaug trenger ikke å vite at de kjører på en OPS-finansiert vei. Det at veien ble ferdig 2 år tidligere enn den ellers ville blitt, har betydd noe for dem og for regionen. "Faktisk opplever vi et tidsskille - før og etter nye E 39", sier Rudolf Larsen, Næringssjef i Orkdal kommune. Det er synd at allergien mot private løsninger fører til at Statsministeren ikke vil bygge raskt og rimelig, sier Helleland.

- Bilistene som kjører mellom Oslo og Stavanger vil fra neste sommer kunne glede seg over at to nye OPS-prosjekter, E18 mellom Grimstad og Kristiansand og E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord, har forkortet reisetiden deres med ca. 25 minutter. Disse prosjektene har blitt bygget på rekordtid, faktisk om lag dobbelt så raskt som normalt.

Gode erfaringer fra utlandet
- Konsulentfirmaet KPMG lagde i 2003 en rapport om OPS for Nærings- og handelsdepartementet. Her kan vi lese at man i England har erfaringer med mer enn 500 OPS-kontrakter innnefor mange ulike områder. For veibygging var besparelsen ved bruk av OPS mellom 12 og 18% av kontraktens verdi. Blant grunnene til dette var økt kreativitet, konkurranse, godt privat lederskap og felles mål for partene, sier Trond Helleland.

- I Finland bygget man for mer enn 10 år siden en 69 km lang motorvei med OPS. Der ble veien 10-15% rimeligere enn ved ordinær finansiering. Byggestart ble fremskyndet med 5-6 år fordi man brukte OPS, og veien ble ferdig ett år raskere enn avtalt.

- Mange tilsvarende eksempler viser at det er lurt å satse på OPS. OPS gir veier av god kvalitet billigere, raskere og med rimelig sikkerhet for at utbyggingen ikke stopper opp før den er ferdig. I tillegg har man bekymringsfritt vedlikehold i mange år fremover, sier Helleland.

- Både Transportøkonomisk institutt, NHO, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen er positive til bruk at OPS Også krefter i regjeringspartiene ønsker bruk av OPS. Ap-fylkesordfører Roger Ryberg fra Buskerud sitter sammen med tidligere Arbeiderparti-statsråd Matz Sandman i "Østlandssamarbeidet" og ønsker seg OPS-finansierte veier over hele Østlandet. Og faktisk har Navarsete selv hevdet at hun ikke har et katolsk forhold til OPS. Dessverre har Jens strammet til sin ideologiske skrustikke så hardt at fornuften allikevel ikke vinner frem.

- Ikke rart Jens og hans etter hvert nokså visne regjeringstrekløver begynner å bli lei av å høre om OPS. Jeg tror det er fordi de innser at de skulle ha akseptert løsningen fra første stund, og fordi det gjør vondt å innrømme at de tok feil. I mens taper hardt arbeidende skattebetalere på at Jens er for stolt til å snu.

- Du kan ikke velge hvordan skattepengene dine skal brukes. Men du kan velge hvem du mener bør få lov til å forvalte pengene på dine vegne, sånn at vi alle får mest igjen for dem.