- Jeg mener det skal være hjemmelekser, men at man skal ha leksehjelp. Vi må styrke ungdomsskolen. Er det noe norsk skole trenger er det at elevene får tid til å øve seg; pugge engelske gloser, lesetrening, øve gangetabell. Det er viktig å lære gode arbeidsrutiner. Dette trenger man til senere. Og så er det viktig at foreldre følger opp, sa Erna.

Forskning på sosial utjevning
- Studier viser at effekten er tydelig positiv i forhold til elevenes læringsutbytte. Sammenlignet med klasser der det ikke har blitt gitt lekser er forskjellen tilnærmet ett skoleår i faglig fremgang, fremhevet Erna Solberg.

- Det finnes om lag 700.000 foreldre i norsk skole. Det er innlysende at disse kan bidra mye i forhold til elevenes læring, og den beste måten er gjennom noe lekser. Det er naivt å tro at ca. 50.000 lærere i norsk grunnskole kan gjøre dette like godt ved at alt arbeid skal gjøres på skolen, sa Erna.

Karakterer
- Vi synes man bør begynne med karakterer i noen fag allerede i 5. klasse, men alle skal ha en skikkelig vurdering fra 1. klasse både til elever og foreldre. Slik kan man gripe fatt i ting på et tidlig tidspunkt, og løfte barna med en gang. Det er mange med for eksempel dysleksi som man ikke ser tidlig nok. Oppdages det ikke før i 5. klasse har mange ramlet av allerede, sa Erna.

- De store forskjellene er hva som motiverer gutter og hva som motiverer jenter- vår skole motiverer ikke gutter nok. Konkurranse stimulerer disse, det må vi ha mer av.

Yrkesfag
- Vi trenger mange flere godt arbeidede fagarbeidere. Vi trenger flere som kan fagene sine godt.

- Reform 94 forutsatte at teorien på yrkesfag tilpasses kravene til studier på høgskoler og universiteter, milevidt fra det den gryende anleggslærlingen ønsker seg. Alle taper på dette. I likhetens tegn senkes faglige krav til studieforberedende linjer, mens teorien på yrkesfagene gjøres mer akademisk, fremhevet Erna Solberg.

- Høyre vil bryte opp en rigid struktur og lage egne læreplaner og eksamener bedre tilpasset de to hovedretningene. Først da kan yrkesfagene stå på egne bein og få den anerkjennelse og status fagene fortjener.

- Når bygg- og anleggsnæringen må tilby særkurs til ferdigutdannede for å gi dem de nødvendige ferdighetene - da er det åpenbart at opplæringstilbudet er for dårlig.