- Det er ingen overraskelse at venstresiden bruker debatten til å resirkulere gamle standpunkter om at lekser må avskaffes fordi de bidrar til forskjeller. Det er helt klassisk for venstresidens tankegang at forskjeller ikke utjevnes ved å gjøre de svake sterkere, men ved å gjøre de sterke svakere. Så i stedet for å diskutere hvordan lekser kan bli en hjelp til bedre læring for alle elever, ropes det opp om at de sterkeste elevene lærer for mye. Dette viser at de rødgrønne politikerne ikke har forstått hva læring handler om, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne Ine Eriksen Søreide.

Venstresidens poeng i skolepolitikken er at elevene ikke skal møte motstand og vanskeligheter, aldri kjede seg eller måtte øve på ting som ikke er spennende. Skolen skal ikke være anstrengende, og tilbakemeldingene skal helst bare legge vekt på det positive.

- Men skal man lære seg noe, må man legge ned solid arbeidsinnsats. SV må forstå at læring ikke bare er lek, fortsetter Eriksen Søreide.

Den forrige regjeringen tok initiativ til å sette i gang leksehjelpsprosjekter for å bidra til å gi enda mer læringseffekt av lekser for alle elever. Forskning viser at leksehjelp bidrar til å bedre arbeidsvanene hos elevene, og at det kan virke sosialt utjevnende. Det er viktig å styrke tilbudet av leksehjelp, men det må komme som et supplement til - og ikke til erstatning for - foreldrenes medvirkning i skolehverdagen.

Vi vet at betydningen av foreldres utdanningsbakgrunn for barns læring er større i Norge enn i mange andre land. Alle foreldre kan bidra til elevenes læring. Selv foreldre som ikke kan hjelpe til med å løse matematikkoppgavene kan de vise interesse for at oppgavene blir gjort, og bidra til motivasjon og lærelyst. Det gir også foreldre en anledning til å følge med på og engasjere seg i hva barna lærer på skolen og hva som forventes av dem.

- Skolene bør bli flinkere til å understreke hvor viktig foreldrene er for at eleven skal lykkes, og at jevn oppfølging gjennom hjemmearbeidet betyr mye for den faglige utviklingen. Og vi vet også at skolens innsats nytter. På skoler der lærerne har de samme forventningene og stiller de samme kravene til alle elevene uansett bakgrunn, ser vi også at resultatene er gode. Derfor er jeg skuffet over signalene fra SV, og det viser at de ikke har forstår verdien av god samhandling mellom hjem og skole, sier Høyres stortingsrepresentant.

Det gis i dag sterke politiske signaler om nytteverdien av å innføre en heldagsskole, men det må ikke oppfattes som et signal om at det offentlige skal ta over nesten alt ansvaret for opplæringen av barna. Det er viktig å understreke at selv om skoledagen utvides, har foreldrene fortsatt stor betydning sitt barns læring. Undersøkelser viser at norsk skole bør bli bedre til å følge opp lekser. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Liv Sissel Grønmo, uttalte nylig til NRK at lærerne bør legge mer vekt på leksene og gjennomgangen av dem.

- SVs representant forsøker å gjøre et poeng av at lekser ikke er nedfelt i loven. Men det er jo mange av skolens aktiviteter som ikke er hjemlet i lov, og slik bør det også være. Alt skal ikke lovfestes. Men denne regjeringen har jo prestert å lovfeste at kommunene må tilby epler til elevene, så det viser med all tydelighet at de ikke forstår hensikten med lover, sier Eriksen Søreide.

Rødgrønne politikere og dagens regjering har i snart fire år vist at de konsekvent nedprioriterer fokuset på kunnskap i skolen.

- Det er ikke overraskende, men det er synd for elevene og deres muligheter i fremtiden. Norske elever bør fortsatt gjøre lekser, sier Ine Eriksen Søreide.

- Det er virkelig skremmende å lese intervjuet med SV-representanten i Bergens Tidende. På spørsmål om hvorfor lekser er så utbredt svarer hun følgende: "Jeg tror det skyldes en slags ulykksalig allianse mellom foreldre og skolen". Mener virkelig SV at foreldre ikke skal involvere seg aktivt i sitt barns skolearbeid og at det er negativt at foreldre og skole samarbeider om barns læring? Svaret på spørsmålet gav kanskje hennes partifelle, Øystein Djupedal, i et intervju med Dagsavisen for en tid tilbake: "Jeg mener rett og slett at det er et forfeila syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn". Dette sier vel alt om SVs syn på foreldrenes plass i barns oppvekst, avslutter Eriksen Søreide.