Det er Liv Sissel Grønmo som slår dette fast i dagens Aftenposten etter at hun har gjort en ekstra analyser av de norske resultatene i den internasjonale undersøkelsen TIMSS Advanced 2008. Grønmo er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO.

Undersøkelsen er gjort blant elevene som har valgt å satse på denmest krevende matematikken. På midten av 1990-tallet var de norske elevene telt i topp i fysikk og middels i matematikk i tilsvarende undersøkelse. Nå står norske og svenske elever for den største tilbakegangen.

Grønmo mener det har vært en pedagogisk kortslutning når det gjelder lekser og at den nordiske teorien om at "de flinkeste eleveneklarer seg alltid", ikke stemmer.

- Når skolen velger å sette alle tiltak inn mot de svakeste elevene, er det ingen som bidrar til å gjøre de middels gode elevene flinke - og de flinke elevene veldig gode.

Les hele artikkelen i dagens papirutgave av Aftenposten (16. september 2010)