Han mener regjeringen skjuler funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med store lese- og skrivevansker.

– Dette er skjult arbeidsledighet. Regjeringen pynter på statistikken, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen forteller at det er 92.000 yrkeshemmede som nå ønsker å jobbe eller delta på arbeidsmarkedstiltak. Dette er 8.000 flere enn for ett år siden.

– Den rødgrønne regjeringen har systematisk nedprioritert de med store hjelpebehov, mens satsingen på de med moderat hjelpebehov er opprettholdt. Dette skjer i en periode med mangel på arbeidskraft. Dersom vi lykkes med å få flere ut i arbeid og bremse eksplosjonen i trygd, må de yrkeshemmede prioriteres sterkere, sier Høyre-representanten.

Han viser til at Høyre vil øke antallet tiltaksplasser for yrkeshemmede med 3.000 i neste års statsbudsjett.

Vi har alltid prioritert dette i våre alternative statsbudsjetter. Nå dobles dette i forhold til i fjor, sier Røe Isaksen.

Les hele saken hos Dagsavisen