Høyre-FrP-regjeringen tar allerede nå de første skrittene med å gi landet en ny politisk retning. I finanskomiteens innstilling til statsbudsjett for 2014 satses det på skole, helse og samferdsel kombinert med vekstfremmende skattelettelser.

Høyre i regjering har nye ideer og bedre løsninger for å sikre et samfunn med muligheter for alle.

- Vi lovte å styrke arbeidsplassene, og har allerede vist dette gjennom endringer i skattepolitikken og samferdselspolitikken. Vi lovte å satse på skolen, det gjør vi gjennom å satse på videreutdanning av et økt antall lærere og økt antall skoleledere. Vi lovte å satse på kvalitet og valgfrihet i helsevesenet og vil innføre fritt behandlingsvalg og ta i bruk ledig privat kapasitet for å redusere helsekøene. Derfor prioriterer vi både velferden og det som skal skape velferden, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten.

- Tilleggsproposisjonen og budsjettforliket sender klare signaler om fremtidige prioriteringer. Den gir også tydelige signaler om å effektivisere og avbyråkratisere, legger han til.

Høyre-Frp-regjeringen baserer sin politikk på den tilliten fra velgerne som resulterte i et historisk borgerlig flertall, som igjen ga grunnlag for samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti.

- Regjeringen har bare hatt noen uker på å arbeide med statsbudsjettet. Tilleggsproposisjonen og forliket er kommet i stand på noen få høstuker. På kort tid har regjeringen og Stortinget lyktes med å foreta endringer på viktige områder og viser en tydelig politisk retning. Høyre leverer på viktige valgløfter, sier Flåtten.

- Finansinnstillingen viser at ikke bare den nye regjeringen har gjennomføringskraft, men at også regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget har handlingskraft, avslutter Flåtten.