Frp og Høyre vil la småbarnsfamilien bestemme selv, og foreslår derfor fri fordeling mellom foreldrene, enklere regler og en selvbetjent nettløsning hvor familien selv forvalter permisjonsukene.

Like rettigheter

- Mor og far må få like rettigheter og mulighet til å fordele permisjonen ut fra det som passer barnet og familien best, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres familiepolitiske talskvinne. Småbarnsfamiliene vil ha mer valgfrihet og fleksibilitet, ikke mer detaljstyring og innblanding fra politikere, sier hun.

– Regjeringens forslag rammer først og fremst barnet, uttaler familiepolitiske talskvinne i Frp, Solveig Horne. Om en av foreldrene ikke kan ta ut kvoten regjeringen har fastsatt, mister barnet denne tiden med en av sine foreldre.

Kan spare 600 årsverk

Partiene viser til at dagens familier er mangfoldige, og mener reglene derfor bør tilpasses familiene. I tillegg til at familier som ikke passer inn i regjeringens A4-mal straffes ved at deler av permisjonen forsvinner, er permisjonsreglene så kompliserte og vanskelige å forstå at også familier som prøver å følge reglene straffes.

Horne og Helleland påpeker at NAV får mer enn en halv million henvendelser om foreldrepermisjon årlig.

- NAV har selv estimert at de kan spare 600 årsverk på en forenkling av ordningen. En nettløsning hvor foreldrene selv fordeler permisjonstiden mellom seg, bidrar til forenkling for både familiene og det offentlige.

Saken om en tredeling av foreldrepermisjonsordningen skal behandles og voteres over i stortinget torsdag 10.mai 2012.

Fremmer forslag

Frp og Høyre fremmer i dag følgende forslag:

  1. Foreldrene skal få like rettigheter til å ta ut foreldrepermisjon (lik uttaksrett). Dagens regelverk gir ikke far og mor like rettigheter ved opptjening og uttak. FrP og Høyre vil endre dette, med unntak av de ukene mor må ha av helsemessige grunner.
  2. Foreldrene skal fritt fordele foreldrepermisjonen mellom seg. Dagens kvotesystem gjør at barnet i dag mister tid hvis en av foreldrene ikke kan ta ut den tilmålte kvoten regjeringen har vedtatt.
  3. Forenkling av dagens kompliserte og inkonsekvente regelverk. Høyre og FrP vil erstatte dagens sammensurium av regler med et enkelt og forståelig regelverk folk kan forstå. Reglene for barnehageopptak og kontantstøtte må samordnes med foreldrepermisjonsordningen.
  4. En selvbetjent nettløsning hvor foreldrene selv fordeler permisjonen. NAV får over en halv million henvendelser om foreldrepermisjon hvert år, de anslår at de kan spare 600 årsverk på en forenklet permisjonsordning som kan betjenes med en nettløsning.