Utvalget skal ledes av Tina Bru, stortingsrepresentant fra Rogaland og resten av utvalget består av stortingsrepresentanter og lokale folkevalgte, som representerer et bredt spekter av erfaringer og perspektiver, fra hele landet.

- Mandatet er å lage helt ny politikk. At bestillingen kommer fra øverste hold i Høyre, er et sterkt signal. Det er også en erkjennelse av at Høyre og den borgerlige siden i politikken ikke har vært flinke nok til å ta eierskap til disse sakene og har snakket ut fra venstresidens premisser, sier Tina Bru til Stavanger Aftenblad

Utvalget har sitt første møte 14.-15. november. Da vil utvalget ta imot innspill fra en rekke organisasjoner. I tillegg vil utvalget bli enige om rammene og en plan for det videre arbeidet. Bru har store ambisjoner om å engasjere hele partiet og at utvalget vil avlegge flere byer i Norge et besøk. Som en del av politikkutviklingsarbeidet til utvalget ønsker Bru å utvide verktøykassen og gi begreper nytt innhold.

- Vi snakker om kjernefamilien når vi diskuterer likestilling. Men hva med de enslige? Hva med surrogati? Familiepolitikk er så mye mer enn far, mor og to barn. Det må være rom for å diskutere ting vi ikke snakker om i dag. Kjernen må være din rett til å velge å være annerledes, at du har likeverd, rettigheter og like muligheter selv om du ikke passer inn i A4-modellen som et perfekt ideal, sier Bru til Stavanger Aftenblad.

Utvalgets mandat:

«Utvalget skal utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk som fremmer likestillingen i Norge gjennom et borgerlig og liberalkonservativt menneske- og samfunnssyn. Utvalget skal bidra til en bred diskusjon i partiet om hvilke likestillingsutfordringer Norge står overfor i 2015. Utvalgets mandat er ikke begrenset til kjønnslikestilling. Utvalget skal i tillegg legge frem en helhetlig sammenstilling av Høyres likestilling- og familiepolitikk.

Dette er utvalgets sammensetning:

  • Tina Bru (leder)
  • Henrik Asheim
  • Kårstein Eidem Løvaas
  • Sandra Bruflot
  • Maren Malthe-Sørenssen
  • Yassine Arakia
  • Jarle Utne-Reitan
  • Guro Angell Gimse
  • Ingunn Foss

Har du innspill til likestillingsutvalget arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgivere.

Kristina Daae Smedsvig, kristina.smedsvig@stortinget.no

Alexander Zlatanos Ibsen, alexander-zlatanos.ibsen@stortinget.no