Høyre, FrP, KrF og Venstre har de siste årene fremmet flere forslag for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i helsetjenesten. Partiene har tidligere krevd at det utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan for 2013. Et av de konkrete forslagene har vært å øke låneandelen for sykehusene fra dagens 50 prosent og opp til 70 prosent.

- Våre forslag vil bety at flere sykehusbygg realiseres de neste årene. Det er spesielt at Støre fremmer forslag nå, som hans egen stortingsgruppe stemte i mot for senest en uke siden, da vi foreslo 70 prosent låneandel for sykehusene, sier Høyres Bent Høie.

- Det er uklart om det er enighet om dette på rødgrønn side eller om dette er et soloutspill fra Arbeiderpartiet. Men det er helt klart at de borgerlige partiene står sammen om disse forslagene, og at dette blir en realitet ved et regjeringsskifte, sier helsepolitisk talskvinne i FrP, Kari Kjønaas Kjos.

- Dagens valgkamputspill viser bare at Arbeiderpartiet tenker valgkamp og tar ideer og forslag som Høyre, KrF, Frp og Venstre har levert sammen de siste årene, sier partileder i KrF, Knut Arild Hareide.

Stor enighet i helsepolitikken

Opposisjonspartiene har det siste året fremmet flere forslag sammen og særlig samlet seg om helsepolitikken. I 2011 la FrP, Høyre, KrF og Venstre frem et felles forslag om en statlig finansieringsordning for IKT satsing i helsetjenesten. Ordningen innebærer at det stilles 10 mrd kr til rådighet til etablering av felles IKT-infrastruktur og tjenester i løpet av en periode på fem år. Denne låneordningen vil også frigjøre midler til investering i medisinskteknisk utstyr.

- Vi har tidligere gått sammen om å øke lånerammene slik at det blir lettere å bygge nye og moderne sykehus. Denne ordningen vil frigjøre kapital til investeringer i medisinskteknisk utstyr, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik. Han skulle ønske Støre og hans kollegaer på Stortinget kunne stemt for disse forslagene litt tidligere.

Her kan du lese om helse-enighet i forslag til statsbudsjett for 2013

Her kan du lese om fells IKT-løft for helsetjenesten