- Det mest overraskende er at det er så lite som loves gjennomført. Det er forslag som skal fremmes, saker som skal utredes, arbeid som skal startes opp og utvalg som skal settes ned. 100-dagers-revolusjonen er avblåst og erstattet med utredninger og komiteer, sier Erna Solberg.

Alle kan fremsette forslag – enten man er i opposisjon eller i regjering. Det som betyr noe i politikk er å få gjennomslag slik at løftene kan settes ut i livet. Det står ikke ett ord om dette i planen. Derfor gjør planen det verken mer eller mindre sannsynlig med et borgerlig samarbeid etter valget.

- Sponheim og Jensen har signert på skriftlige garantierforfattet av journalister,som gjensidigutelukker hverandre. Da kan en borgerlig politikk bare bli gjennomført på to måter; enten ved at Sponheim og Jensen modererer sine skriftlige garantier, eller ved at velgerne sørger for at Høyre blir så stort at garantiene ikke får noen betydning, avslutter Erna Solberg.