- For våre bedrifter - som Elkem, Ekornes og Hydro - betyr denne pakken forsvinnende lite, sier leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi tilDagens Næringsliv i dag.

- Jeg er glad for at Fellesforbundet og Industri Energi er enig med Høyre i at den rødgrønne krisepakken er alt for dårlig for industrien, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen overkjører de to tunge og viktige LO-forbundene. De vet at krisen rammer ansatte i privat sektor.

Høyre deler LO forbundenes kritikk mot ubalansen i regjeringens pakke.
LO forbundene tar både opp avskrivningssatsene på maskiner som regjeringen ikke vil forbedre, og at den såkalte skattekredittpakken ikke hjelper industribedriftene.

- Jeg mener at Fellesforbundets leder treffer spikeren når han til Dagens Næringsliv sier: "Økte avskrivningssatser vil stimulere gode bedrifter til å investere i den mest miljøvennlige teknologien. Dermed vil man være mer konkurransedyktig når oppturen i realøkonomien kommer."

- Nå er det på tide at regjeringen slipper pauseknappen i næringspolitikken, og tar hele verktøykassen i bruk, sier Sanner. Den dogmatiske motstanden de rødgrønne har mot skattelettelser svekker både muligheten til å trygge jobber og til å skape ny optimisme, sier Sanner.