Finanspolitisk talsmann Jan Tore Sannermener det er god grunn til ågi honnør til LO og Roar Flåthen formoderat tilnærming til lønnsoppgjøret.

- Et moderat lønnsoppgjør er veldig viktig for konkurranseevnen til norske bedrifter, samtidig som det sikrer lav rente. På den måten vil man bedre kjøpekraften til de lavtlønnede, samtidig som man ikke velter lønnskostnaden over på bedriftene, mener Sanner.

- Når LO så tydelig viser moderasjon er detviktig at ogsåledere i privat næringslivviser moderasjon i forhold til egen lønnsutvikling, avslutter Jan Tore Sanner.

Les helesaken i Dagsavisen.