Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett, der Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har foreslått en fattigdomspakke på 70 millioner.

– Åvære fattig i Norge i dag handler ikke først og fremst om å ikke ha penger til mat eller tak over hodet. Det handler om å ikke ha muligheten til å delta i idrettslaget fordi utstyr og reiser koster penger. Det handler om å ikke kunne gå i et bursdagsselskap fordi man ikke har råd til gave, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fattigdomspakken er en oppfølging av et felles borgerlig representantforslag, som blant annet inneholdt forslag om å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge, samt en rekke forslag om å støtte lokalt fattigdomsarbeid i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner.

– Vi vil for eksempel styrke de lokale ordningene med utstyrslån, slik at det er interesse, og ikke foreldrenes lommebok, som skal avgjøre hvilken idrett du skal kunne delta i.

Bakgrunnen for forslaget er at både antallet og andelen fattige barn har steget betydelig siden de rødgrønne overtok. Det er regnskapet etter åtte år med en regjering som sa de skulle fjerne fattigdommen «med et pennestrøk».

– Vi vet, i motsetning til SV i 2005, at barnefattigdom er en utfordring uten enkle løsninger. Forslagene våre i revidert ville ikke løst fattigdomsproblematikken en gang for alle. Men de ville vært ett viktig skritt på veien mot en bedre fattigdomspolitikk, og utgjort en viktig forskjell i livene til utsatte barn og unge. Jeg er glad de fire opposisjonspartiene kunne gå sammen om et så solid forslag. Det lover godt for fremtiden, avslutter Røe Isaksen.