- Vi trenger alle å løfte språkkompetansen. Ingeniøren og økonomen som lever i en globalisert verden må kunne snakke flere språk enn engelsk. Hvis alle EU-land har ambisjoner om tre språk flytende, hvorfor skal vi nøye oss med mindre? sa Solberg i sin tale til Unge Høyre-landsmøtet i Trondheim lørdag.

Høyre-lederen mener det er på tide å rope et varsku om språkkompetansen i det norske samfunnet, og viste blant annet til at Universitetet i Stavanger har lagt ned undervisningstilbudet i tysk, fransk og spansk som følge av få søkere.

Les hele saken hos TV2nyhetene