Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil gi den som trenger hjelpen en mye større frihet, og mulighet for å styre egen hverdag. Erna Solberg fremmet forslag om dette i sin tid som kommunalminister. Med en BPA kan du selv bestemme over ditt eget liv. Det er en viktig verdi for Høyre.

En undersøkelse foretatt av ECON for Uloba viste at to av tre som hadde BPA mente at denne bistanden gjorde det mulig for dem å være i jobb. Resten mente de ikke kunne ha jobbet like mye uten BPA. Brukerne oppga også at de ville hatt vesentlig dårligere mulighet for sosialt samvær og fritidsaktiviteter uten BPA.

I Høyres regjeringstid utvidet vi ordningen med BPA til også å omfatte barn og mennesker med utviklingshemming. Men vi så for store variasjoner i bruken av BPA i kommunene, og noen kommuner ga ikke tilbud om BPA i det hele tatt. Derfor forslo vi våren 2005 det skal innføres rett til BPA for mennesker med store bistandsbehov.

I tillegg til å rettighetsfeste BPA, vil Høyre sørge for at brukeren selv kan bestemme om de vil benytte ULOBA eller kommunen som arbeidsgiver.

Allerede høsten 2005 uttalte Helseminister Sylvia Brustad på vegne av Regjeringen Stoltenberg at de i hovedsak støttet vårt forslag, og lovet å følge opp dette - ”med det første”. Nå har fem år gått uten at de har fremmet et lovforslag for Stortinget,og denne uken ble det kjent at Regjeringen går bort fra løftet om rettighetsfesting. Det er begått et gedigent løftebrudd overfor funksjonshemmede.