– Det finnes noen hull i samfunnets sikkerhetsnett. De må vi tette. Når man først havner utenfor,er det vanskelig å komme inn igjen, sier Erna Solberg til Dagbladet.

Hun roste lavterskeltilbudet for psykologisk førstehjelp hvor Osloelever lærer å fokusere på positive tanker og ta ut de negative. Solberg påpekte i Dagbladet at psykisk helse er vårt største folkehelseproblem, og hvor viktig det er å styrke den enkeltes mulighet til å mestre sitt liv. Høyre vil ha allmenpsykologer i kommunene og øremerke penger til spesialisthelsetjenesten.

På barnevernfeltet vil Høyre legge penger på bordet for å sørge for en mer målrettet opplæring. I dag fullfører mindre enn ett av tre barnevernsbarn videregående skole, og mange barn mister skolegang, bl.a. på grunn av tautrekking mellom de offentlige forvaltningsnivåene.

Solberg etterlyser også bedre sammenheng i rusomsorgen, og lover to milliarder mer til rusomsorg i kommunene de neste fire årene. Hun mener brukerne må få lengre behandlingsopplegg og bedre ettervern. Høyre vil også gi voksne basisopplæring i lesing og skriving i jobben, for å motvirke utenforskap.

Les hele saken i Dagbladet 03.09.2013.