- Det er skremmende å se hvor lite Senterpartiet i regjering har gjort for grunneierne, sier Bjørn Lødemel, stortingsrepresentant for Høyre til Nationen.

Han mener miljøverninteresser har vunnet over eierinteresser gjennomgående i de fem årene Sp har sittet i regjering.

- Senterpartiet har sviktet grunneierne, mener han.

Flere ganger i høst har partiet i Stortinget tatt opp styrking av lokalt selvstyre og privat eiendomsrett i miljø- og arealforvaltningen. Bare denne uken har partiet tatt opp lokale interesser i vernesaker tre ganger.

- Vi har opprettet et eget utvalg som ser på styrking av den private eiendomsretten, hvor også partileder Erna Solberg er med. Men er det også viktig å jobbe lokalt, sier Lødemel.

Høyres forslag denne uka:

  • Spørsmål i spørretimen om regjeringen vil lytte til grunneiere ved Ormtjernkampen nasjonalpark
  • Forslag om å styrke bruksrettighetene i statsallmenninger
  • Spørsmål om Direktoratet for naturforvaltning tar nok hensyn til lokale interesser

Les mer i papirutgaven av Nationen i dag, 22. oktober 2010.