I 2010 vil mer enn seks hundre tusen nordmenn mellom 18 og 67 år motta uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller sykepenger. Antallet har økt hvert år siden 2004, og har aldri vært høyere.

– Det er veldig mye som tyder på at vi skjuler deler av arbeidsledigheten vår gjennom å ha folk på andre offentlige støtteordninger, for eksempel uførepensjon eller sosialhjelp, sier Isaksen til NRK.

Tall fra Stortingets egen utredningsseksjon viser at mange vil tape på å gå fra trygd og ut i arbeidslivet, særlig hvis de velger å jobbe mer enn 60 prosents stilling.

–Tallene viser at det for veldig mange mennesker ikke lønner seg å gå ut i arbeidslivet. Det er jo en av grunnmurene i velferdsstaten vår at det skal lønne seg å jobbe, men for mange gjør det faktisk ikke det, sier Røe Isaksen.

Les hele saken og se videoreportasje på NRK.no

Må lønne seg å jobbe
På sin blogg www.konservativ.no skriver Torbjørn Røe Isaksen mer utdypende om dette med at det må lønne seg å jobbe:

- Trygdenivået i Norge er ikke veldig høyt, og det er til og med en del som må få supplerende sosialstøtte for å komme opp på en anstendig levestandard. Derfor er jeg helt klar på at trygdenivået ikke skal kuttes. Det er en svært dårlig ide. Er du for syk til å jobbe så skal du heller ikke jobbe, og du skal ha en skikkelig og anstendig sikkerhet fra det offentlige.

- Men så er det allikevel slik at det i mange tilfeller er situasjoner hvor det ikke lønner seg å gå fra en offentlig ordning og over i arbeid, eller hvor belønningen ved å begynne å jobbe igjen er lav (husk at det er mange kostnader forbundet med jobb også). La meg skissere noen slike:

- Den mest åpenbare er selvfølgelig de første 365 dagene man er syk. Vi har 100 prosent “lønn under sykdom”, sier vi. Det er jo strengt tatt ikke sant. Vi har 100 prosent lønn de første 365 dagene du er syk, dag 366 er du like syk, men da går du ned til noen-og-seksti-prosent av din tidligere lønn.

- For en del ungdom er det åpenbart at selv en utbetaling av sosialhjelpskontorets grunnbeløp (stort sett 4-5000 i måneden) kan være lukrativt, særlig om du samtidig bor hjemme. Likeså vet vi at det samme problemet oppstår for familier som har mange barn. Vi gir, med rette, ekstra støtte til dem som har barn. Men hvis du har mange barn kan det raskt bli slik at du taper penger på å gå over i arbeid fordi ytelsene da faller bort.

- En særlig stor problemstilling er dem som ønsker å være delvis ufør og over i fullt arbeid. Dessverre har vi et system hvor du enten må være 50 prosent syk eller 100 prosent syk (75 er ingen mulighet). Overgangen til arbeidslivet fører da til at du taper penger. Du sitter altså igjen med mindre i måneden enn hvis du står på 50 prosent uførhet.