I statsbudsjettet kommer det ingen skattelettelser for dem som tjener lite. Tvert i mot, gjennom Regjeringens justering av fradrag og satser, ender vi opp med at det vil lønne seg mindre å gå fra trygd til arbeid.

- Arbeiderpartiet svikter arbeidslinjen. Det er ikke mer enn noen dager siden Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen i et avisinnlegg skrev at han ville redusere skatten for dem som tjener lite. Og så er resultatet altså det motsatte, sier Røe Isaksen.

Nav-reformens hovedmål om å få flere mennesker fra trygd til arbeid vil mislykkes om det ikke lønner seg mer å jobbe. Høyres mål er å styrke arbeidslinjen, sånn at alle som kan og vil jobbe, skal få en ny sjanse til arbeid.

- Det må alltid lønne seg å jobbe. Det aller viktigste for at folk skal jobbe i stedet for å gå på trygd er at de vil sitte igjen med mer penger hver måned. Regjeringen gjør det mindre lønnsomt, sier Røe Isaksen.

Bedre overgangsordninger
I Regjeringens budsjett er det heller ingen forslag om å gjøre overgangen fra trygd til arbeid enklere. Høyre vil at de som går fra trygd til arbeid skal få beholde enkelte tilleggsytelser i en overgangsperiode.

- Det er alltid bra når en person går fra en passiv ytelse og ut i arbeid. Vi må sørge for at folk tør å ta den sjansen det er å gå tilbake til arbeidslivet. Statsråd Bjurstrøm sa nylig at hun skulle vurdere vårt forslag. Det burde alt vært inne i budsjettet, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.