Tall fra Stortingets egen utredningsseksjon viser at mange vil tape på å gå fra trygd og ut i arbeidslivet, særlig hvis de velger å jobbe mer enn 60 prosents stilling. Og jo flere barn og jo lavere lønn, dess mer er det å hente på å bli værende på trygd, viser tallene fra utredningsseksjonen, presentert på NRK.

Det er stortingsrepresentant Thorbjørn Røe Isaksen fra Høyre, som også er medlem av arbeids- og sosialkomiteen, som ba Stortingets utredingsseksjon se på tallene.

- Tallene viser at det for veldig mange mennesker ikke lønner seg å gå ut i arbeidslivet. Det er jo en av grunnmurene i velferdsstaten vår at det skal lønne seg å jobbe, men for mange gjør det faktisk ikke det, sier Røe Isaksen.

Torgeir Michaelsen i regjeringspartiet Ap sier det kan bli aktuelt å se på saken til neste år.

- Løsningen er ikke enda lavere trygd. Problemet er for høy skatt på lave inntekter, i tillegg trenger vi bedre overgangsordinger, sier han til NRK.

Se NRK-innslaget her.