Når den nye og store barnehagen på Kobbervik gård står klar vil det i praksis bli løpende barnehageopptak i Drammen, i alle fall så lenge det er plass på Kobbervik gård. Det kommer frem i Drammens Tidende onsdag 14. august.

"Et slikt tilbud gjør Drammen attraktivt for småbarnsfamilier, og føyer seg inn i rekken av en god byutvikling. Det er knapt noen andre byer som kan tilby innbyggerne et tilsvarende gode", står det i lederen i Drammens Tidende onsdag.

Les hele saken i Drammens Tidende onsdag.