Reglene for barnehageopptak er for rigide. Hvis barnet ikke er født før 1. september og foreldrene ønsker barnehageplass fra barnet er ett år, kan de likevel risikere å ikke få barnehageplass før det fyller to år.

Høyres programkomité foreslår derfor mer fleksible opptaksregler slik at dagens småbarnsforeldre kan være trygge på at de får barnehageplass for barnet sitt når behovet er der.

- Med Høyres politikk setter vi menneskene foran systemet. Derfor foreslår Høyres programkomité månedlige telletidspunkter og at kommunene fortløpende tilbyr ledige plasser, sier Linda Helleland, nestleder i Høyres programkomité.

Enkelte kommuner praktiserer dette allerede, og de mener dette er billigere enn å ha kun ett hovedopptak. Månedlige telletidspunkt gjør at man får utnyttet hele kapasiteten i alle barnehagene i kommunen. Høyrekommunene Bodø og Kongsvinger har på eget initiativ innført utvidet barnehagegaranti.

Antall barnefødsler har de siste årene eksplodert i sommermånedene juni, juli og august. Fødeavdelingene strever både med å finne plass til de fødende og å sikre tilstrekkelig bemanning. Mye av årsaken til dette er at foreldre planlegger å få barn på sommeren for å sikre seg barnehageplass. NRK meldte denne uken om foreldre som vurderte å be om kunstig igangsetting av fødselen for å sikre seg rett til barnehageplass med dagens regler.

- Det er unødvendig at rigide regler påfører foreldre stress og uro i tiden før og etter fødselen hvor de skal kunne glede seg over familieforøkelsen.

Helleland mener systemet er stivbent, og vil gjøre reglene mer fleksible slik at foreldre kan få barnehageplass når de trenger det.

Mange foreldre som ikke får barnehageplass når de trenger må ta ulønnet permisjon fra jobben i en periode, da det er vanskelig å få tak i dagmamma eller annen omsorg for barnet.

- For barnefamilier i etableringsfasen med store boliglån kan dette få store konsekvenser, avslutter Helleland.