- Jeg er glad for at arbeids- og sosialkomiteen i dag enstemmig har forhandlet frem en enighet på Stortinget, med samtlige åtte partier. Endelig har vi fått til en verdig avslutning på en uverdig sak for Norge, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe fra Høyre.


Tidligere pionerdykkere har gjennom flere runder gått til sak mot staten og krevet erstatning for skader som følge av dykking i Nordsjøen. For mange vil det være godt å kunne legge dette bak seg.

- På vegne av Stortinget sier vi takk for den innsatsen som Nordsjødykkerne har gjort gjennom mange år. Uten dem hadde ikke Norge vært en oljenasjon. Vi vil også beklage de konsekvensene saken har fått for de berørte, avslutter Kambe