"For hvert enkelt menneske vil muligheten til å velge vei i livet være avhengig av den kunnskapen man har fått gjennom skolegang. Det er sterkt å lese historiene om barn som opplever nederlag på skolen i år etter år, og hvordan det preger dem for resten av livet. Vi har et felles mål om at skolen skal gi alle barn like gode muligheter i livet. Det er nederlag for oss som samfunn når skolen forsterker sosiale forskjeller, i stedet for å utjevne dem. Det er også alvorlig når norsk skole er i verdenstoppen når det gjelder ressursbruk, men bare middelmådig når det gjelder resultater", sa Erna Solberg i trontaledebatten torsdag.

"Løsningen er å investere mer i lærerne, slik at de kan lære barna enda mer. En god lærer kan utjevne sosiale forskjeller, slik at barn fra ulike familier kan lære like mye. Gode lærere er avgjørende for at elever i Norge ikke bare skal få gå på verdens dyreste skole, men at de skal få verdens beste utdannelse. Da holder det ikke at bare halvparten av de lærerne som søkte etter og videreutdanning, faktisk fikk et tilbud i år. Høyre vil sørge for at dobbelt så mange lærere som i dag kan få et tilbud om etter- og videreutdanning."

"Høyre har i dag fremmet nok et forslag om et løft for yrkesfagene, slik at flere kan skaffe seg den kompetansen som vi vil trenge mer av i fremtiden. Vi foreslår mer yrkesrettet teori, tiltak for flere lærlingeplasser og bedre mulighet for å kombinere teori og praksis. Jeg håper regjeringspartiene vil være positive til nye forslag, som kan gi både den enkelte elev og landet bedre muligheter."