Her kan du lese Torbjørn Røe Isaksens innlegg om "Det neste barnehageløftet" i Dagbladet 19. september 2014.

Kunnskapsministeren ønsker at barnehager skal være et sted for læring og stimulering. Han mener det nå er behov for en kvalitetsreform.

– Det er stor forskjell på innhold og kvalitet i barnehagene, og forskjellene mellom gode og mindre gode barnehager øker. I de beste barnehagene er det fire barn per voksen, i den andre enden av skalaen sju barn per voksen. Vi vet også at fire av ti ansatte i barnehagen mangler relevant barnefaglig utdannelse.

– Når 98 prosent av alle barn har gått i barnehage før de begynner på skolen, må barnehagedebattens viktigste tema være hvilke krav vi skal stille til barnehagens innhold, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagbladet.

Han lanserer fem veier til en bedre barnehage:

  • Mer læring. Tydeligere rammeplan for hva barna skal lære i barnehagen. Mål at alle barn kan norsk når de begynner på skolen.
  • Flere barnehagelærere. I dag varierer det kraftig hvor mange voksne det er per barn. Det er også stor variasjon når det gjelder ansattes utdanning.
  • Flere assistenter bør få mulighet til å skaffe seg fagbrev og annen barnehagefaglig kompetanse.
  • Lovfestet bemanningsnorm. Seinest innen 2020 vil det bli innført en norm for antall voksne i barnehagene.
  • Mer makt til foreldrene. Departementet vil utvikle en foreldreportal med åpen og tilgjengelig informasjon om barnehagenes bemanning og faglige opplegg.

Her kan du lese Torbjørn Røe Isaksens innlegg om "Det neste barnehageløftet" i Dagbladet 19. september 2014.