Lederne drøftet spesielt finanskrisen, klima og Sveriges formannskap i EU. I tillegg ble Islands forestående EU - søknad drøftet.

Samarbeidet mellom de ulike partilederne er meget godt. Det er ingen tvil om at de gjerne ser Norge som EU-medlem. Landet kan ikke fremme sine interesser ved å sitte på gangen hver gang en viktig beslutning skal tas var beskjeden fra Sverige, Danmark og Finland.

Til slutt ønsket de alle Erna lykke til med valget!

Fakta om partilederne:
Bjarni Benediktsson, leder i Selvstendighetspartiet, Island
Jyrki Katainen, Finansminster, leder i Samlingspartiet, Finland
Lene Espersen, Vise-Statsminister leder i Konservative, Danmark
Fredrik Reinfeldt, Statsminister, leder i Moderaterna, Sverige
Erna Solberg,leder i Høyre, Norge