- Forventningene både på hjemmebane og i resten av verden er skyhøye. Det er velkjent at han overtar på et svært vanskelig tidspunkt. Viktige stikkord er Afghanistan, Irak, Midtøsten og finanskrise, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Jeg synes dette blir spennende. Ikke bare representerer Obama noe helt nytt i kraft av sin bakgrunn og - for å si det rett ut - hudfarge. Et demokratisk flertall både i Representantenes Hus og Senatet åpner dessuten for gjennomslag.

Enormt engasjement
Erna Solberg peker på det enorme folkelige engasjement som Obama har skapt i USA.

- Gjennom dette engasjementet har Obama styrket det amerikanske demokratiet. Få presidenter hatt så store muligheter til å peke ut en ny retning for USA. For oss europeere er det også velkomment at han og hans utenriksminister Hillary Clinton har varslet endringer i amerikansk utenrikspolitikk.

Obamas klimapolitikk
Obamas ambisiøse mål for kutt i utslipp av klimagasser og støtte til alternative energikilder gir ny fart i klimaforhandlingene, mener Erna Solberg.

- Utfordringen blir å få utviklingsland og land i sterk økonomisk vekst til å stille opp. For å få til det må vi være villige til å åpne våre markeder i større grad enn i dag. Obama har i valgkampen til tider vært svært kritisk til internasjonal frihandel. Hvis hans klimaambisjoner skal bli oppfylt, kan han bli nødt til å moderere disse standpunktene.

Vil vektlegge amerikanske interesser
- I begeistringen over maktskifte i Det hvite hus, må vi ikke overse at også den nye administrasjonen vil legge mest vekt på amerikanske interesser - og de vil ikke alltid samsvare med europeiske synspunkter, sier Solberg.

- Vi må regne med større krav til europeiske NATO-land om å bidra i Afghanistan. Vil Norge svare positivt på et slikt krav? Viljen til å stille opp for alliansen har vært større på borgerlig side enn blant dagens regjeringspartier - og vi glemmer ikke at sentrale SV-politikere demonstrerte mot Stoltenberg-regjeringens beslutning om å stille opp sammen med 40 andre land for å trygge Afghanistan.

- Som nær venn av USA gleder det meg, og jeg ønsker president Obama lykke til! sier Erna Solberg.