Regjeringen varsler at den vil sette i gang arbeidet med en stortingsmelding om barnevernet, som ikke skal legges frem før høsten 2012.

- Vi har et barnevern i krise, da holder det ikke atstatsråd Lysbakken legger fremenstortingsmelding om "framtidens barnevern"først i 2012. Dette betyr i realiteten at endringene ikke blir iverksatt før om 3-4 år, og så lang tid har ikke disse barna, sier Hofstad Helleland.

Barn som står påventelister for fosterhjemsplass,som mangler tilsynsførere og som får sine saker henlagtutsettespå grunn avtotal politisk uhandlingslammelse fra regjeringen.

Høyre foreslår å styrke:
- tilsynsordningen i barnevernet- barns medbestemmelse og innflytelse i barnevernet
- førstelinjen ved å øke tilskuddet til kommunene med 400 millioner
- barnevernet ved å overføre det totale ansvaret av barnevernet til kommunene
- innkjøpet av private barneverns- institusjonsplasser for å bidra til mangfoldet av gode barnevernstjenester
- oppfølging av fosterhjemsfamilier

- Dessverre stemmer denneregjeringenkategorisk ned alle gode forslag som fremmes av opposisjonen for å styrke barnevernet.Høyreer enig iatdet må gjøres etgrundig arbeid for åbedre hele barnevernet, men det er ingen unnskyldning for å vente med de tiltakene somligger klare og som vil hjelpe barn i barnevernet allerede nå, sier Hofstad Helleland.