- Lysbakken må ta ansvar for at barnevernsbarnas manglende rettsikkerhet og grunnleggende rettigheter. Barna har ikke tid til å vente. Nå må det handling til og ikke bare prat, sier familiepolitisk talskvinne for Høyre Linda H. Helleland etter Adresseavisens avsløringer om barn i barnevernet som har blitt utsatt for overgrep mens de var under barnevernets omsorg.

- Høyre har i over to år fremmet forslag om en fullstendig gjennomgang av tilsysnordningene i barnevernet. De rødgrønne og Lysbakkens partifeller har stemt imot. Et velfungerende tilsyn ville ha kunnet reddet noen av disse barna, sier Helleland.

Over 10 prosent av barn i fosterhjem har ikke tilsynsfører og nesten 40 prosent av barna som har tilsysnfører får ikke det antall tilsyn de har krav på viser tall fra Barne, ungdom og familiedirektoratet fra 2009. Andelen har holdt seg stabil over år.

- Når vi vet at deler av barnevernet ikke fungere slik det skal og barns rettigheter brytes, plikter vi politikere, som øverste ansvarlige for barnevernet i Norge å gjøre noe. Det er fortvilende å foreslå tiltak på tiltak for å forbedre barnevernet i Stortinget samtidig som vi blir nedstemt av de rødgrønne partiene, sier Helleland. Høyre er utålmodige på barnas vegne, vi skulle ønske Lysbakken også var det, sier Helleand.

- Barna som lider under barnevernets omsorg i dag har ikke tid til å vente på nye utredninger og stortingsmeldinger. Regjeringen har sittet i seks år. Seks år er lang nok tid til å levere løsninger som ville ha styrket disse barnas rettsikkerhet. Høyre har foreslått og styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet, selv det forslaget ville ikke regjeringen være med på, sier Helleland.

Tilsynsansvaret for barn i fosterhjem ligger til kommunene. I Høyres alternative statsbudsjett for 2012 har vi foreslått å styrke det kommunale barnevernet med 110 mill kroner ut over regjeringens satsing. Høyre gjør dette for tredje år på rad. I tillegg vil vi øverføre flere av de statlige barnevernsoppgavene over til kommunene. I dag slites barnevernet av ansvarspulverisering mellom stat og kommune og et statlig barnevernsbyråkrati som har doblet seg siden reformen i 2004.

- Selv om vi bruker mer penger på barnevern i dag, brukes de ikke der barna bor, i kommunene. Det vil Høyre gjøre noe med, sier Helleland som mener at løsningen ikke er å flytte tilsynet over til staten, men å gjøre kommunene i stand til å gi barn gode barnevernstjenester.

- Videre har Høyre forslått 20 mill. kroner mer til å styrke oppfølgingen av fosterhjem, 30 mill kroner til å styrke opplæring og skolegang for barnevernsbarn og 20 mill. kroner mer til forskning på hvilke tiltak som virker i barnevernet. Dette kunne ha bidratt til å bedre hverdagen for noen flere barn i barnevernet. Det er synd at ikke regjeringen vil støtte noen av disse tiltakene, avslutter Helleland som er glad for Adresseavisens engasjement for de glemte barna i barnevernet.

Følg hele serien om "De glemta barna" på adresseavisen.no.